Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Szkolny konkurs literacki dla uczniów klas VI, VII i VIII

Szkolny konkurs literacki

dla uczniów klas VI, VII i VIII

pn. „Ten cytat dał mi do myślenia – wypowiedź argumentacyjna”

Drodzy Uczniowie! 

Zapraszamy Was do udziału w konkursie literackim

„Ten cytat dał mi do myślenia – wypowiedź argumentacyjna”.

 

  1. 1.     Cele konkursu:

- współtworzenie bazy cytatów, które są źródłem inspiracji dla młodzieży, rozwijają wiedzę o człowieku i świecie, zachęcają do pracy samokształceniowej,

- kształcenie umiejętności uzasadnia swojego zdania, gromadzenia argumentów, redagowania wypowiedzi  argumentacyjnej oraz bezbłędnego wypowiadania się   w piśmie.

  1. 2.     Zadanie konkursowe:

- dokonajcie wyboru cytatu, który jest inspirujący/ciekawy/dla Was ważny/wpłynął na Wasze życie,

- następnie zredagujcie wypowiedź argumentacyjną, w której uzasadnicie, dlaczego wybrany cytat jest ważny/ciekawy/ wpłynął na Wasze życie,

- zadbajcie o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną swojej wypowiedzi,

- zalecana objętość: jedna strona kartki A4 (czcionka: 13, Calibri).

  1. 3.     Materiał: literatura młodzieżowa, księga cytatów, wikicytaty.
  1. 4.     Termin i miejsce składania prac konkursowych:  29 marca (piątek) 2019 r., sale: 24 i 25.

Organizatorzy:

Lucyna Pawlicka, Alina Radomska,

Katarzyna Sidorowicz-Wojno, Anna Wiśniewska,

Anna Wereszczyńska