Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi
85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 tel. 52 341 54 96 (przedszkole,klasy1-3)
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10 tel. 52 32 11 360 (klasy IV-VIII)
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Szkolny konkurs literacki dla uczniów klas VI, VII i VIII

Szkolny konkurs literacki

dla uczniów klas VI, VII i VIII

pn. „Ten cytat dał mi do myślenia – wypowiedź argumentacyjna”

Drodzy Uczniowie! 

Zapraszamy Was do udziału w konkursie literackim

„Ten cytat dał mi do myślenia – wypowiedź argumentacyjna”.

 

  1. 1.     Cele konkursu:

- współtworzenie bazy cytatów, które są źródłem inspiracji dla młodzieży, rozwijają wiedzę o człowieku i świecie, zachęcają do pracy samokształceniowej,

- kształcenie umiejętności uzasadnia swojego zdania, gromadzenia argumentów, redagowania wypowiedzi  argumentacyjnej oraz bezbłędnego wypowiadania się   w piśmie.

  1. 2.     Zadanie konkursowe:

- dokonajcie wyboru cytatu, który jest inspirujący/ciekawy/dla Was ważny/wpłynął na Wasze życie,

- następnie zredagujcie wypowiedź argumentacyjną, w której uzasadnicie, dlaczego wybrany cytat jest ważny/ciekawy/ wpłynął na Wasze życie,

- zadbajcie o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną swojej wypowiedzi,

- zalecana objętość: jedna strona kartki A4 (czcionka: 13, Calibri).

  1. 3.     Materiał: literatura młodzieżowa, księga cytatów, wikicytaty.
  1. 4.     Termin i miejsce składania prac konkursowych:  29 marca (piątek) 2019 r., sale: 24 i 25.

Organizatorzy:

Drodzy Uczniowie! 

Zapraszamy Was do udziału w konkursie literackim

„Ten cytat dał mi do myślenia – wypowiedź argumentacyjna”.

 

1.     Cele konkursu:

üwspółtworzenie bazy cytatów, które są źródłem inspiracji dla młodzieży, rozwijają wiedzę o człowieku i świecie, zachęcają do pracy samokształceniowej,

ükształcenie umiejętności uzasadnia swojego zdania, gromadzenia argumentów, redagowania wypowiedzi  argumentacyjnej oraz bezbłędnego wypowiadania się               w piśmie.

 

2.     Zadanie konkursowe:

üdokonajcie wyboru cytatu, który jest inspirujący/ciekawy/dla Was ważny/wpłynął na Wasze życie,

ünastępnie zredagujcie wypowiedź argumentacyjną, w której uzasadnicie, dlaczego wybrany cytat jest ważny/ciekawy/ wpłynął na Wasze życie,

üzadbajcie o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną swojej wypowiedzi,

üzalecana objętość: jedna strona kartki A4 (czcionka: 13, Calibri).

 

3.     Materiał: literatura młodzieżowa, księga cytatów, wikicytaty.

 

4.     Termin i miejsce składania prac konkursowych:  29 marca (piątek) 2019 r., sale: 24 i 25.

Organizatorzy:

Lucyna Pawlicka, Alina Radomska,

Katarzyna Sidorowicz-Wojno, Anna Wiśniewska,

Anna Wereszczyńska