Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi
85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 tel. 52 341 54 96 (przedszkole,klasy1-3)
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10 tel. 52 32 11 360 (klasy IV-VIII)
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Szkolny konkurs literacki dla uczniów klas IV-VIII

Szkolny konkurs literacki

dla uczniów klas IV-VIII

„A gdyby ta opowieść

zakończyła się właśnie tak? – redaguję nowe, zaskakujące zakończenie wybranej książki”

Drodzy Uczniowie! 

Każdy z Was ma zapewne jakąś ulubioną książkę. A gdyby tak wymyślić jej nowe zakończenie? Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału        w konkursie literackim. Zadanie konkursowe polega na zredagowaniu  zaskakującego zakończenia wybranej książki. Forma: opowiadanie twórcze. Zalecana objętość pracy:  1-2 strony A4 (czcionka: 13, Calibri) J.

Cele konkursu:

  • rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia,
  • kształcenie umiejętności redagowania opowiadania twórczego oraz bezbłędnego wypowiadania się w piśmie,
  • rozwijanie zainteresowania literaturą piękną, umiejętności twórczego nawiązywania do znanych utworów literackich.

Kryteria sukcesu:

  • zgodność z tematem,
  • elementy twórcze (pomysłowa fabuła, obecność dialogów i monologów, retardacja, punkt kulminacyjny…),
  • kompetencje literackie i kulturowe (wykazanie się bardzo dobrą znajomością wybranej lektury, nawiązanie do wcześniejszych losów bohatera, uwzględnienie czasu i miejsca akcji…),
  • uwzględnienie trójdzielnej kompozycji tekstu,
  • spójność stylu wypowiedzi,
  • bogactwo języka (stosowanie różnych środków poetyckich),
  • poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

 

Termin i miejsce składania prac konkursowych: 21 marca 2019 r., sale: 24 i 25.

 

Organizatorzy: Lucyna Pawlicka,

 Alina Radomska, Katarzyna Sidorowicz-Wojno,

Anna Wiśniewska, Anna Wereszczyńska