Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi
85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 tel. 52 341 54 96 (przedszkole,klasy1-3)
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10 tel. 52 32 11 360 (klasy IV-VIII)
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Ptaki zimujące w Polsce

W lutym, Biedronki pilnie uczyły się o ptakach zimujących w Polsce. W związku z tym wykonały piękną pracę plastyczną. Ich zadaniem było wydzieranie z papieru sikorki oraz gila. Każdy świetnie poradził sobie z tym zadaniem.