Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

2017/2018

Przy okazji wycieczek do Instytutu Fizyki UMK odwiedziliśmy Planetarium, wystawę interaktywną pt. ,, Baza kosmiczna MARS " oraz starówkę w Toruniu.