Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Co pływa,co tonie.

Co pływa, a co tonie?

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia ręką, sercem, głową. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną, wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Aby jednak ona wystąpiła w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, aktywność poznawczą, badawczą dzieci należy stymulować i ukierunkowywać. Można to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie, której dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Dlatego dzieci z grupy "Motyli" z wielkim zaangażowaniem badali, co pływa, a co tonie.