Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Figury wokół nas

Figury wokół nas.

Dzieci z grupy "Motylki" aktywie brały udział w zajęciach "Poznaję kształty i figury geometryczne". Ogólnym celem tych zajęć było zaktywizowanie dzieci do rozpoznawania, nazywania i wyklejania figur geometrycznych ze wskazaniem wielkości przedmiotu. Podczas prowadzonych zajęć dzieci zostały zaznajomione z nazwami prostych figur geometrycznych. Zadania stawiane dzieciom w czasie zajęć pozwoliły również na realizację takich zagadnień jak: wyodrębnianie cech wielkościowych, klasyfikowanie figur wg kształtu, wielkości i koloru czy tworzenie zbiorów, których elementy spełniają określone warunki. Dzieci wykonały także prace plastyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych.