Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Przedszkolny Przegląd Piosenki Jesiennej

Konkurs przedszkolny „Jesień w wierszu i piosence”.

Celem konkursu było promowanie dziecięcej twórczości jesiennej, rozbudzenie u przedszkolaków zamiłowania do muzyki, śpiewu oraz integracja. Na wstępie, wszystkich uczestników powitały nauczycielki z grupy "Biedronek". Mali artyści pięknie zaśpiewali piosenki lub wygłosili wiersze o tematyce jesiennej, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Festiwal zakończył się jesienną zabawa ruchową. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.