Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

„Ekologia – moja pasja”

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie pt. „Ekologia – moja pasja” organizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zagadnienia

konkursu z zakresu:

- ekologii,

- gospodarki i ochrony środowiska przyrodniczego,

- zjawisk globalnych.

Termin, miejsce etapu szkolnego: 16.01.2020, ZSP nr 2 w Bydgoszczy.

Zapisy do etapu szkolnego – do 15.01.2020

 

mgr Klaudia Cepek