Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

„Złoty wiek Rzeczypospolitej” – projekt teatralny w klasach szóstych

Wszystkie dzieci lubią bawić się w teatr. Drama, odgrywanie ról postaci historycznych to także sposób na naukę. Klasy szóste przygotowały scenki według własnych scenariuszy do takich tematów jak: Na sejmie walnym, Uczta u magnata, W folwarku szlacheckim, Koniec  z Krzyżakami, czyli hołd pruski, W obserwatorium Mikołaja Kopernika, „Państwo bez stosów”, czyli mozaika religijna w Rzeczypospolitej.

Trzeba przyznać, że wykonawcy zabłysnęli pomysłowością i umiejętnościami aktorskimi, a przy tym wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu. Przedstawienia były wspólnie oceniane pod względem zgodności z wiedzą historyczną, prezentacji aktorskiej oraz kreatywności.

Żeby się przekonać, wystarczy popatrzeć na zdjęcia.

grudzień 2019, Arleta Kempa