Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Spotkania pokoleń

Od kilku lat tradycją naszej szkoły są Spotkania pokoleń. Biorą w nich udział seniorzy – babcie i dziadkowie naszych uczniów, rodzice oraz dzieci. W tym roku spotkaliśmy się we wspólnym gronie w związku z finałem szkolnego konkursu historycznego „To jest prawdziwa historia – losy naszych przodków w czasie II wojny światowej”. Uczniowie wspólnie ze swoimi najbliższymi stworzyli albumy na ten temat, a było to zadanie niełatwe. Wymagało od twórców wykonania dokładnej i czasochłonnej pracy dokumentacyjnej. Należało przeprowadzić wywiady z przodkami, dokonać analizy zdjęć archiwalnych, listów, dokumentów, sfotografować pamiątki rodzinne…


        Efekt okazał się imponujący. Przedstawione historie rodzinne odznaczały się nie tylko bardzo dobrym warsztatem dokumentalistów, ale dostarczyły czytelnikom wielu przeżyć i wzruszeń, ponieważ niejednokrotnie losy przodków były tak dramatyczne, że bardzo silnie oddziaływały na nasze emocje. Zachęcamy wszystkich uczniów i ich rodziny do zgłębiania własnej genealogii na tle dziejów ojczyzny, a nawet świata, ponieważ wiedza ta pomaga nam odkrywać swoją tożsamość.
      Spotkanie odbyło się w świątecznej miłej atmosferze i zostało utrwalone na poniższych zdjęciach.


Arleta Kempa, Lucyna Pawlicka, Michał Plewiński, Hanna Sucharska
Grudzień 2019