Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Wycieczka do Wioski Ginących Zawodów

Dnia 29 maja uczniowie z klasy 1b i 1c wybrali się na wycieczkę do Wioski Ginących Zawodów w Koronowie.

Wioska Ginących Zawodów to miejsce szczególne, ponieważ odkrywaliśmy tam tajniki zapomnianych rzemiosł.

W ramach wycieczki dzieci wzięły udział w 2 zajęciach warsztatowych:

– warsztatach garncarskich, podczas których przedstawiona została historia garncarstwa, odbył się pokaz toczenia na kole garncarskim, dzieci ulepiły naczynia z gliny garncarskiej;

– warsztatach wikliniarskich, podczas których uczniowie poznali historię rzemiosła wikliniarskiego i  własnoręcznie wykonali płotki z wikliny.

Podczas zwiedzania skansenu dzieci zobaczyły warsztaty:
prząśniczki, świecownika, kowala, łyżkarza, kołodzieja, bednarza i sitarza.

Dużą atrakcją było skosztowanie przygotowanych w parowniku ziemniaków, a także ognisko z kiełbaskami.

Na terenie Wioski znajdowała się wystawa sprzętów z dawnego gospodarstwa domowego, tradycyjna wędzarnia, piec chlebowy oraz liczne czasowe ekspozycje przedmiotów nawiązujących do zawodów kołodzieja, bednarza i sitarza.

Wycieczka była niecodziennym spotkaniem z tradycjami, rzemiosłem i sprzętem gospodarskim z dawnych lat.