Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Miejski Konkurs Historyczny po raz pierwszy w Dwudziestce!

Nasza szkoła w roku kalendarzowym 2019 realizuje Bydgoski Grant Oświatowy pn. „Chłonę cię, historio, okiem, uchem i dotykiem”. Wśród licznych przedsięwzięć, których celem jest rozwijanie zainteresowań historią rodziny, małej i dużej ojczyzny, Europy oraz świata, znajdują się projekty edukacyjne, konkursy, wycieczki, wystawy, wywiady… Jednak zupełnie nowym dla nas wyzwaniem stał się Miejski Konkurs Historyczny. W tym roku nosił on tytuł „Wolność i niepodległość za cenę krwi”, a tematycznie związany był z okolicznościami odzyskania niepodległości przez Polskę. I edycja odbyła się 14 listopada. W konkursie wzięło udział 35 uczestników z bydgoskich szkół podstawowych. Uczniowie zmagali się z zadaniami sprawdzającymi ich wiadomości i umiejętności na powyższy temat. Gdy komisja konkursowa sprawdzała testy, w pracowni historycznej odbył się zespołowy turniej wiedzy nt. „Ścieżki pamięci – ślady II wojny światowej w naszym mieście”. Turniej był nie tylko okazją, by wykazać się wiedzą nt. małej ojczyzny, ale także sposobem na dobrą zabawę oraz integrację pasjonatów przeszłością. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 P. Bandoch, E. Guzman, Arleta Kempa, A. Kołecka, M. Plewiński