Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Innowacja pedagogiczna ,, Szkolne laboratorium fizyki i chemii ”

W naszej szkole będzie prowadzona innowacja pedagogiczna ,, Szkolne laboratorium  fizyki i chemii ” w okresie od 22 października 2019r. do 29 maja 2020r.

        Zaprojektowana i zorganizowana przestrzeń edukacyjna w pracowni fizyczno – chemicznej   w szkole pozwala na realizację praktycznych zajęć laboratoryjnych oraz poszerzenie treści programowych z fizyki i chemii. W związku z tym została opracowana innowacja organizacyjno – metodyczna ,,Szkolne laboratorium fizyki i chemii ”. Innowacja będzie wdrożona na lekcjach fizyki oraz w ramach zajęć koła fizyczno – chemicznego. Ze względu na pokrywanie się pewnych treści programu nauczania chemii i fizyki warto dokonać syntezy dziedzin na lekcjach i zajęciach koła fizyczno - chemicznego. Innowacja adresowana jest do uczniów klas VII, którzy rozpoczęli naukę fizyki i chemii w bieżącym roku szkolnym. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy z fizyki i chemii, zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej, kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, prowadzenia obserwacji, rozwiązywania problemów i formułowania wniosków. Uczniowie będą mieli możliwość poznać specyfikę pracy laboratoryjnej oraz samodzielnie wykonać doświadczenia.

         Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, uczniowie będą pracować samodzielnie i w grupach przy stole laboratoryjnym oraz obserwować doświadczenia wykonywane pod dygestorium. Podczas warsztatów będą mieli możliwość poznania ciekawych zjawisk fizycznych oraz reakcji chemicznych, a także wykonania doświadczeń w szkolnym laboratorium.

         Realizowane będą treści z dziedzin nauki tj. fizyka i chemia, które wzajemnie się uzupełniają. W obecnej dobie czasu najcenniejsze odkrycia naukowe są z zakresu dziedzin interdyscyplinarnych tj. fizykochemia. Interdyscyplinarność również zapewnia rozwój technologii i medycyny. Bardzo istotne jest praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach.

      Cykl warsztatów i doświadczeń umożliwi lepsze poznanie i zrozumienie praw fizycznych i chemicznych. Innowacja ma pobudzić ciekawość młodych ludzi do doświadczalnego poznawania świata poprzez zaangażowanie ich w doświadczenia i prace badawcze. Działania planowane podczas realizacji innowacji pozwolą uczniom rozwinąć zainteresowania i pasje, zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz wykształcić umiejętność pracy zespołowej.


Realizowane treści:
1. Właściwości substancji.
2. Stany skupienia i ich przemiany.
3. Zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne.
4. Wewnętrzna budowa materii.
5. Woda i roztwory wodne.
6. Odczyn roztworu i skala pH.
7. Hydrostatyka i aerostatyka.
8. Kinematyka.
9. Zasady dynamiki Newtona.
10. Praca, moc, energia.
11. Energia wewnętrzna i temperatura.
12. Zjawiska cieplne.
13. Źródła energii odnawialnej.
14. Technologia w służbie ekologii, czyli jak zaprojektować dom ekologiczny?                                                                                                                           Autor innowacji
                                                                                                                           mgr Joanna Estkowska