Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Świetlica

Świetlica jako pozalekcyjna forma opiekuńczo-wychowawcza działalności szkoły  przeznaczona jest dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
W SP 20 działa świetlica szkolna, która przyjęła nazwę „Słoneczna Gromada”.
Uczęszczają do niej dzieci z klas I-IV.
Świetlica jest czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.00 przy ul. Grabowej 4, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt oraz przy ul. Kaliskiej 10 w godzinach 7.00-8.00.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki, warunków do wszechstronnego rozwoju i rekreacji oraz w miarę możliwości pomocy w nauce.
Do zadań świetlicy należy:
- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, podróżniczych, plastycznych
- organizowanie gier i zabaw ruchowych
- kształtowanie nawyków związanych z utrzymaniem higieny i czystości oraz dbałość                              
  o zachowanie zdrowia
- rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności
- w miarę możliwości organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
  wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy
Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą mile spędzać czas wolny i nawiązać kontakty z rówieśnikami. Mamy dużą świetlicę składającą się z dwóch sal. Dzięki temu dzieci swobodnie bawią się, grają korzystając z bogatego zestawu gier dydaktycznych i planszowych, wypoczywają, jak i pracują. Nasza świetlica jest bardzo kolorowa, przytulna i zadbana. Jej wystrój dostosowany jest zawsze do aktualnej pory roku, świąt, ważnych wydarzeń szkolnych. Na wystawkach eksponowane są prace dzieci powstałe podczas zajęć. Mamy również swoją kronikę, w której zapisujemy różne wydarzenia z życia świetlicy. 

W świetlicy realizujemy tygodniowe lub dwutygodniowe cykle tematyczne związane z przemiennością pór roku, światem przyrody, świętami rodzinnymi itp. Wiodącym Programem, realizowanym cyklicznie podczas całego roku szkolnego naprzemiennie jest „Świetlicowa podróż dookoła świata”  oraz „Świetlicowa podróż po państwach Unii Europejskiej”- podczas świetlicowej podróży odwiedzamy różne kraje poznając ich zwyczaje, kulturę, zabytki oraz innowacja „…Śladami słynnych odkrywców i wynalazców”  - podczas zajęć poznajemy przełomowe osiągnięcia ludzkości w różnych dziedzinach wiedzy i praktyki codziennego życia.

W „Słonecznej Gromadzie” bawimy się i uczymy na różne sposoby,
m.in. podczas:
-   zajęć plastycznych wykorzystując różnorodne techniki plastyczne (nie tylko rysujemy i malujemy, również wyklejamy wydzieranką, lepimy z plasteliny i masy solnej oraz składamy papier techniką origami)
-   zajęć umuzykalniających – śpiewamy różne piosenki, pląsy, gramy na instrumentach, tańczymy i bawimy się przy muzyce
-   zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających się w świetlicy, na świeżym powietrzu, na Orliku
-   zajęć czytelniczych - czytamy bajki, opowiadania tematyczne dla dzieci, nowości wydawnicze z literatury dziecięcej
-   zajęć relaksacyjnych

Świetlica szkolna SP 20
- organizuje różne konkursy plastyczne dla dzieci z klas I-III, np. systematycznie  organizowany jest konkurs wielkanocny na najładniejszą pisankę. Zobaczcie jakie powstały piękne pisanki:

- z pomocą dzieci przygotowuje dekoracje szkoły, korytarzy na różne uroczystości szkolne,
- organizuje i prowadzi szkolne kiermasze z udziałem rodziców i nauczycieli, m.in. kiermasze  kartek okolicznościowych, ozdób świątecznych,
- każdego roku przeprowadza uroczystości świetlicowe, np. „Przyjęcie pierwszoklasistów do Słonecznej Gromady – Pasowanie na Świetliczaka”, „Wigilia w świetlicy”,
-tradycyjnie jak co roku możemy pochwalić się stworzeniem własnego dużego świetlicowego kalendarza ilustrowanego pracami plastycznymi dzieci (taki kalendarz tworzymy od 2000 roku). A oto ilustracje naszych świetliczaków do kalendarzy. Zobaczcie sami.

Mamy nadzieję, że prace małych artystów będą cieszyły oko rodziców, kolegów i gości odwiedzających naszą szkołę.

Świetlica powinna przygotować dzieci do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrobienia nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy, właściwej zdrowej rywalizacji i bezpiecznego przebywania z rówieśnikami. Tak jest też w naszej świetlicy. My wychowawcy mamy nadzieję, że działalność naszej świetlicy zaprzecza mitowi, który głosi, że świetlica szkolna to przechowalnia dla dzieci, w której się nic nie dzieje.