Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2 im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Informacje o projekcie

Szkolny i miejski projekt edukacyjny pn

„Z książką w trampkach –  wychowanie  przez czytanie”

 VI EDYCJA
SZKOLNEGO I MIEJSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
PN. „Z KSIĄŻKĄ W TRAMPKACH – WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE”
(realizacja w klasach IV-VIII z włączeniem wybranych klas I-III)

„Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy.
To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu,
 kim jesteśmy i kim możemy się stać”.
Ursula K. Le Guin

Kiedy czytacie książkę, nie bierzcie pod uwagę tylko tego, co mówi autor,
weźcie pod uwagę również to, co myślicie wy”.
Nancy H. Kleinbaum
 

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy – już po raz szósty – Uczniów, Rodziców   i Nauczycieli do udziału w szkolnym i miejskim projekcie edukacyjnym pn. „Z książką w trampkach – wychowanie przez czytanie”. Projekt ten, nawiązujący do kampanii społecznej: „Cała Polska czyta dzieciom” oraz programu: „Czytające szkoły”, w bieżącym roku zgromadzi wokół szeroko pojętego „świata” książek uczniów: klas IV-VIII  z włączeniem wybranych klas I-III Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy, a także klas starszych innych bydgoskich szkół podstawowych. Jego odbiorcami są nie tylko dzieci i młodzież, lecz również dorośli, którzy uczestniczą w wymianie książek i poglądów na temat literatury. Najważniejszy cel projektu pozostaje ten sam – książka ma być stałym, ważnym elementem otaczającej nas rzeczywistości – uwrażliwiającym, przyczyniającym się do wychowania młodych ludzi, formującym ich osobowość. Jednak w bieżącym roku szkolnym głównym motywem różnorodnych spotkań z literaturą jest idea samokształcenia, odkrywanie siebie. „Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać” – pisała Ursula Kroeber Le Guin - amerykańska autorka książek sciencie fiction i fantasy, z których wiele weszło do klasyki gatunku. Cenną wskazówkę dla czytelników zawarła również Nancy Horowitz Kleinbaum w powieści „Stowarzyszenie umarłych poetów”: „Kiedy czytacie książkę, nie bierzcie pod uwagę tylko tego, co mówi autor, weźcie pod uwagę również to, co myślicie wy”. 

Codzienne czytanie to niewątpliwie jeden z aspektów kształcenia rozwijającego samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów – wytyczonego w podstawowych kierunkach polityki oświatowej. Każde spotkanie z literaturą dziecięco-młodzieżową, biograficzną czy wspomnieniową pozwoli uczniom, ubranym w wygodne bluzy, dżinsy i trampki, wzbogacić nie tylko wiedzę  o przeszłości, otaczającym ich świecie i nich samych, ale również odczuć jej terapeutyczną moc – zrelaksować się, rozpoznawać swe uczucia i emocje.

Inne cele  projektu:
1.    Wzbogacenie wiedzy uczniów nt. polskiej oraz światowej literatury dla dzieci i młodzieży, literatury biograficznej, wspomnieniowej.
2.    Stworzenie możliwości wymiany własnych poglądów nt. przeczytanych książek.
3.    Stworzenie przez uczniów bazy cytatów, które są dla nich źródłem inspiracji, zachęcają do pracy samokształceniowej, rozwijają wiedzę o człowieku i świecie.
4.    Rozwijanie potrzeby i nawyku czytania jako warunku rozwoju wyobraźni, mądrości życiowej oraz wrażliwości moralnej.
5.    Wczesne kształtowanie umiejętności krytycznego korzystania z tekstów zróżnicowanych pod względem treści i formy.
6.    Umożliwienie uczniom zaprezentowania zdolności: literackich, plastycznych, krasomówczych, recytatorskich, pięknego czytania, organizatorskich i in.
7.    Integrowanie różnych grup odbiorców literatury pięknej: uczniów, rodziców, nauczycieli - wymiana informacji i poglądów nt. przeczytanych książek.
8.    Wychowanie dzieci i młodzieży na miłośników czytania – rozwijanie ich pasji czytelniczych na co dzień, nie od święta.
9.    Uczestnictwo uczniów w kulturze i życiu lokalnym - podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz książki i czytelnictwa.
10.    Wykorzystanie terapeutycznej roli literatury dziecięco-młodzieżowej – kształtowanie poczucia własnej wartości.
11.    Stworzenie warunków do twórczej rywalizacji wśród uczestników konkursu.

 

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem:

    *   Dnia Głośnego Czytania – 29 września (realizacja w pierwszych dniach października),

    * Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci – 2 kwietnia,

    * Światowego Dnia Książki – 23 kwietnia,

    *  Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maja,

    *   Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek – 20 czerwca.

Nasze przedsięwzięcie ma charakter: dydaktyczny, artystyczny, rekreacyjny i integrujący. Logo projektu wykonała absolwentka naszej szkoły – Martyna Nitek.

Serdecznie zapraszamy do udziału w różnych formach spotkań z literaturą piękną!

 

AUTORZY i REALIZATORZY PROJEKTU: 
Magdalena Atraszkiewicz
Ewa Danielska
Katarzyna Hildebrandt
Arleta Kempa
Violetta Kurzaj
Marzanna Łaszkiewicz
Lucyna Pawlicka
Marcelina Puzia
Alina Radomska
Hanna Sucharska
Katarzyna Sidorowicz-Wojno
Hanna Wielgat
Anna Wiśniewska
Anna Wereszczyńska

Artykuły