Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

BIOlubię matematykę

W okresie od 1.10-26.06.2019 w naszej szkole jest prowadzona innowacja "BIOlubię matematykę". Adresatami innowacji są uczniowie klasy VIf. Czas realizacji innowacji obejmuje 10 miesięcy jest to kontynuacja innowacji II semestru z 2019 roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu.

            Niniejsza innowacja ma zachęcać i motywować uczniów do pracy nad sobą, systematycznością, pogłębianiem wiedzy, krytycznego myślenia, uspołecznienia, pracy w grupie, kształcenia zdolności ucznia. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należy myślenie matematyczne, rozumiane jako, umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu  codziennym oraz prowadzenie elementarnego rozumowania matematycznego. Kolejną umiejętnością bardzo ważną jest posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji. Podczas zajęć będzie ta umiejętność ćwiczona, bowiem wiele tematów będzie wymagało użycia komputera i Internetu. Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego, poszerzają tematykę w klasie VI. Przewidziano realizację:

  • Prędkość, droga, czas
  • Planowanie strategii rozwiązywania zadań
  • Ułamki dziesiętne o mianowniku 100-procenty
  • Wyrażenia algebraiczne
  • Rozwiązywanie równań
  • Organizmy bezkręgowe.
  • Organizmy kręgowe.
  • Różnorodność roślin.
  • Tematy związane z ekologią (poza podstawą programową klasy VI)

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

mgr Klaudia Cepek