Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2 im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
sp20@edu.bydgoszcz.pl

BIOlubię matematykę

W okresie od 13.02-20.06.2019 w naszej szkole będzie prowadzona innowacja "BIOlubię matematykę". Adresatami innowacji są uczniowie klasy Vf. Czas realizacji innowacji obejmuje 5 miesięcy z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Klasa zostanie podzielona na dwie grupy ze względu na umiejętności. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należy myślenie matematyczne, rozumiane jako, umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu  codziennym oraz prowadzenie elementarnego rozumowania matematycznego. Kolejną umiejętnością bardzo ważną jest posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji. Podczas zajęć będzie ta umiejętność ćwiczona, bowiem wiele tematów będzie wymagało użycia komputera i Internetu. Szeroko rozumiana biologia jest nauką interdyscyplinarną. W roku 2018 na terenie naszego kraju odbył się Szczyt Klimatyczny ONZ, na którym poruszono wiele tematów dotyczących potrzeby ochrony środowiska i idących za nią działań proekologicznych dlatego zajęcia biologiczne będą wzbogacane o wiedzę ekologiczną.
Głównym celem innowacji jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów matematyką oraz biologią.
Sukcesem każdego ucznia będzie zwiększenie jego wiedzy matematycznej i biologicznej oraz „zaprzyjaźnienie” z tymi przedmiotami. Chcemy, aby innowacyjne metody połączyły konieczność uczenia się z przyjemnością, żeby nawet uczniowie nie posiadający zdolności matematycznych widzieli jej zastosowanie w życiu codziennym. Cieszyć będzie jeśli matematyka nie będzie się kojarzyła tylko ze żmudnym rozwiązywaniem zadań, ale rozbudzała też pasję i zainteresowanie.
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego, poszerzają tematykę w klasie V.

Przewidziano realizację:
1    Prędkość, droga, czas
2    Planowanie strategii rozwiązywania zadań
3    Ułamki dziesiętne o mianowniku 100-procenty
4    Wyrażenia algebraiczne
5    Rozwiązywanie równań
6    Wirusy, bakterie, protista, grzyby.
7    Tkanki i organy roślinne.
8    Różnorodność roślin.
9    Tematy związane z ekologią (smog, źródła zanieczyszczeń, segregacja odpadów, źródła odnawialne, zmiany klimatu)


mgr inż. Agnieszka Wiśniewska
mgr Klaudia Cepek