Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:
Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2018/2019 V edycja
Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
koordynator szkolny mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-bezpieczny-uczen-2018-2019-v-edycja/