projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP  COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Projekt

50 - lecie

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kronika

Kadra

Orlik

Projekty edukacyjne

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach
BYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.


Informacje o projekcie

Ogłoszenie o naborze do projektu

Regulamin naboru i uczestnictwa

Informacja o wyniku postępowania  

Ogłaszamy postępowanie na zakup sprzętu komputerowego:

 - Zapytanie ofertowe -
 -  Formularz oferty-
 - Oświadczenie -

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.
Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sp20.bydgoszcz.pl . 

Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Lucyna Sawicka
 Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sp20.bydgoszcz.pl

Termin składania dokumentów: 7 lipca 2017 r.

Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy 

"Słowa, które uzdrawiają duszę" Miejski Konkurs Literacki
Integracja

Biblioteka

Świetlica monitoring pozycji